Sunday, April 12, 2009

KURSUS PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN FAIL

Tarikh : 28 hb Feb 2009

Masa : 8.30 pagi – 4.00 petang

Tempat : Bilik Mesyuarat

Sasaran :

1. SU dan PSU Unit Kurikulum, Unit HEM dan Unit KOKurikulum

2. Ketua Panitia dan Setiausaha Panitia

3. Penyelaras Mata Pelajaran

4. Ahli jawatankuasa Unit Perancang Sekolah


1.0 Pendahuluan

Ceramah 1 ini dirancang untuk membantu semua Unit Perancang Sekolah dalam menyediakan Plan Stategik, Plan Taktikal dan Plan Operasi secara bersistem.. Dengan adanya ceramah ini , fokus pengurusan semua unit adalah lebih jelas dan seterusnya dapat membantu unit-unit merancang dan mengendalikan sesuatu program dengan lebih berkesan.

Ceramah 2 pula dirancang untuk membantu semua Setiausaha dan Ketua Panitia dalam pengurusan fail. Pengurusan fail yang akan dibentangkan adalah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Jemaah Nazir. Dan dengan adanya ceramah ini , Setiausaha Unit dan Ketua Panitia dapat menyediakan sistem fail yang betul dan sistematik.

2.0 Rasional

Pengurusan sekolah yang bersistematik dan berkesan merupakan faktor kejayaan sesebuah sekolah baik dari segi kurikulum, HEM, kokurikulum dan pentdbiran. Memandangkan SMK Kubang Kerian 1 dicalonkan sebagai sebuah sekolah kluster maka pada tahun 2009 merupakan tahun persediaan kita kea rah sekolah Kluster. Sebagai calon sekolah Kluster, penting bagi sekolah memperoleh kejayaan dalam semua segi iaitu Kurikulum, HEM, Ko-kurikulum dan Pentadbiran Ceramah ini dirancang sebagai satu langkah persediaan awal pihak sekolah untuk sekolah kluster.

3.0 Objektif

³ Mengenalpasti Plan Strategik, Plan Taktikal dan Plan Operasi

³ Menerangkan cara menyediakan Plan Strategik, Plan Taktikal dan Plan Operasi

³ Mengenalpasti faktor-faktor yang menjayakan Plan Strategik, Plan Taktikal dan Plan Operasi.

³ Mengenalpasti kaedah-kaedah pengurusan panitia berkesan.

³ Mengamalkan kaedah-kaedah pengurusan panitia berkesan.

³ Menerapkan budaya kerja cemerlang kepada ahli-ahli panitia.


4.0 ATURCARA PROGRAM

8.00 – 8.30 - Pendaftaran peserta kursus

8.30 – 10.30 - Ceramah 1

(Plan Strategik, Plan Taktikal dan Plan Operasi)

10.30 – 11.00 - Rehat

11.00 – 1.00 - Ceramah 2

(Pengurusan Panitia Berkesan)

1.00 – 2.30 - Rehat

2.30 – 4.00 - Pasukan Dinamik.

5.0 Penutup

Ceramah yang dirancang ini diharap dapat memberi keyakinan kepada semua peserta dalam menjayakan tanggungjawab dengan efisien agar dapat menjamin peningkatan kualiti semua unit di SMK Kubang Kerian 1.

No comments: